Doğrudan Borçlandırma Sistemi ile Bayilere Tahsilat Garantili Satışlar   Firmaların, sürekli mal ve hizmet alışverişinde bulundukları bayileri ile bankacılık ilişkileri genellikle periyodik olarak tekrarlanan süreçlerden ibarettir. Doğrudan Borçlandırma Sistemi; firmaların, bayileriyle olan ticari ilişkilerinden doğan alacak -takibini kolaylaştırmak ve tahsilatları garantili hale getirmek adına geliştirilen finansal ürünlerden biridir. Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS) sayesinde, bayiler ana […]